Om oss

To Obtain erbjuder konsult- och managementtjänster inom IT. Vi har vår primära kundbas hos myndigheter, tillverkande industri och offentlig sektor. I våra uppdrag levererar vi väl fungerande, trygga och värdeskapande lösningar för våra kunder. To Obtains arbete utförs kostnadseffektivt och innovativt där våra konsulter har ett erfaret och nyskapande förhållningssätt.

Konkurrenskraft hos oss är förmågan att förse våra kunder med högkvalitativa tjänster och tillgänglighet. Vår strävan är att stå för marknadens bästa service och leverans, de långa relationer och samarbeten vi har bygger på ett gemensamt förtroende med våra uppdragsgivare.

Verksamheten startades 2015 av Johan Rydin och Peter Björk. Huvudsätet för bolaget finns i Göteborg men verksamhet bedrivs även i Karlstad.


Tjänster

Exempel på uppdrag inom nämnda områden är:

 • Projektledning
 • Teknisk projektledning
 • Infrastrukur- och lösningsarkitektur
 • Teknikspecialist
 • Strategisk rådgivning

Vi erbjuder konsulttjänster bland annat inom följande områden:

 • Plattformsbyggnad
 • Transition/migrering
 • Integration och automatisering
 • Analyser och mätningar
 • Tjänsteutveckling
 • Förvaltning

Kompetens och partnerskap

To Obtain jobbar aktivt med med kompetensutveckling hos sin personal och det speglar sig i hög certifieringsnivå vilket i sin tur hjälper oss att erhålla en önskad nivå med Microsoft som är en viktig samarbetspartner.


Miljö

To Obtain tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden.
Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen och resandet minskar när mer kommunikation blir elektronisk med positiv miljöpåverkan hos våra kunder som följd.
Vi värdesätter samarbetspartners som har liknande syn på hur ett hållbart och långsiktigt förhållande till miljön påverkas av det arbete vi utför.